Blijf op de hoogte

We houden u op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken.

Meerdere keren per jaar

Ouder-kindgesprekken
In ieder geval aan het begin, in het midden en aan het eind van het schooljaar plannen we ouder-kindgesprekken. Samen met u, uw kind en de leerkracht wordt gesproken over wat uw kind nodig heeft om goed te kunnen leren, waar het nu staat in zijn ontwikkeling en op welke manier we de komende periode aan welke doelen gaan werken.

Rapportbespreking
In februari ontvangt uw kind zijn rapport. Hierna plannen we een gesprek met u in om het rapport en de vorderingen van uw kind te bespreken. Het tweede rapport verschijnt in juli. Hierna volgt geen rapportbespreking.

Voorlichtingsavond groep 8
In de eerste helft van het schooljaar is er voor ouders met kinderen in groep 8 een voorlichtingsavond over de keuze voor vervolgonderwijs. Daarnaast vinden in februari adviesgesprekken plaats.

Nieuwsbrief
Schatkaart stuurt maandelijks een digitale nieuwsbrief naar alle ouders met daarin nieuws van de school, verslagen van activiteiten en de vermelding van belangrijke data. De nieuwsbrief wordt verspreid via digitaal ouderportaal.

Dagelijks

Ouderportaal
Ouders en de school blijven op Schatkaart met elkaar in contact via een digitaal ouderportaal. Alle belangrijke informatie over de school wordt zo met u gedeeld. Ook kunnen leerkrachten en ouders zo eenvoudig met elkaar communiceren.

Website
Onze website, www.schatkaart-octant.nl, is het verlengde van deze schoolgids. Op de site is de belangrijkste informatie over de school terug te vinden. Heeft u een vraag over uw kind of de school? Dan kunt u dagelijks na de les een leerkracht aanspreken en een afspraak maken voor een gesprek.

Extra

Contact met de ouders na een scheiding
Beide ouders hebben recht op informatie over hun kind. In het geval van een scheiding zal de school dan ook beide ouders blijven informeren. Hiervoor moeten wel de juiste gegevens aan de school worden doorgegeven. Wanneer informatievoorziening aan een van de ouders niet is toegestaan, bijvoorbeeld door een gerechtelijke uitspraak, vragen we u een schriftelijk bewijs te geven aan de directie van onze school.