Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

kindcentrum-pijnacker noord

Kindcentrum en Schatkaart

Octant wil al haar scholen uit laten groeien tot kindcentra. Het is ons streven om in de toekomst onderwijs en opvang nog beter op elkaar aan te laten sluiten door dit aan te bieden op dezelfde locatie en de behandelde onderwerpen en gezamenlijke projecten met elkaar af te stemmen. Schatkaart vormt samen met SkippyPepijn na de verhuizing in het vierde kwartaal van 2024 zo’n kindcentrum. Uw kind wordt tussen 7:30 uur en 18:30 uur opgevangen. 's Morgens wordt het naar de eigen klas gebracht en wordt daar ook weer opgehaald. Na schooltijd is er voor alle kinderen een afwisselend activiteitenaanbod. Kinderen kunnen knutselen, zingen, lezen, of lekker vrij bewegen op het schoolplein of in de gymzaal. Zo wordt ons kindcentrum een nóg leukere, meer vertrouwde plek voor u en uw kinderen! 

We gaan werken met Peuters op Stap en ook baby’s zijn van harte welkom! 

U kunt uw kind hier aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang van SkippyPepijn.

kindcentrum-pijnacker noord