Kindcentrum

De plek waar kinderopvang en onderwijs naadloos op elkaar aansluiten in één veilige, vertrouwde omgeving. Het Kindcentrum is voor álle kinderen een plek om op te groeien: om te leren en te ontwikkelen.

Onderwijs en opvang sluiten naadloos op elkaar aan

Opvang met een pedagogisch klimaat, dat naadloos aansluit op het onderwijs. In de praktijk betekent dit dat er gedurende de dag opvang is en dat de combinatie tussen onderwijs en opvang elkaar versterken. Onderwerpen die op school worden behandeld, worden uitgebouwd en versterkt in de buitenschoolse opvang en vice versa.

Uiteindelijk zal er dus geen verschil meer bestaan tussen de school en de opvang. Een stuk gemak voor u en een enorm prettige omgeving voor uw kind, aangezien opvang en onderwijs worden ondergebracht in hetzelfde gebouw.

kindcentrum-ypenburg

Kindcentrum en Schatkaart

Het doel van Octant is om al haar scholen uit te laten groeien tot kindcentra. Momenteel werken wij samen met BSO SkippyPepijn. Het is ons streven om in de toekomst onderwijs en opvang nog beter op elkaar aan te laten sluiten door dit aan te bieden op dezelfde locatie en de behandelde onderwerpen op elkaar af te stemmen. Vanzelfsprekend houden we u op de hoogte van deze ontwikkelingen. Zo wordt onze school een nóg leukere, en meer vertrouwde plek voor uw kind en u!

U kunt uw kind hier aanmelden voor de voor- en naschoolse opvang van SkippyPepijn.

 

kindcentrum-ypenburg