Veelgestelde vragen

Lees hier onze antwoorden op een aantal veelgestelde vragen van (oriënterende) ouders!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor Schatkaart?

U kunt uw kind aanmelden door te bellen met onze school of door het aanmeldingsformulier op onze website in te vullen. U wordt in beide gevallen uitgenodigd voor een intake gesprek. Klik hier voor meer informatie.

Hoe meld ik mijn kind ziek?

Wij horen graag vóór 8:30 uur van u wanneer uw kind ziek thuis blijft. U kunt dit doorgeven via Schoudercom of even bellen. Van harte beterschap alvast!

Hoe kan ik mijn kind aanmelden voor de naschoolse opvang?

Wij werken samen met de naschoolse opvang van SkippyPePijN. Zij verzorgen de voor- en naschoolse opvang in ons eigen schoolgebouw. U kunt uw kind hier aanmelden.

Hoe kan ik iets doorgeven aan de leerkracht van mijn kind?

Wanneer u een korte boodschap heeft, kunt u uw kind een briefje meegeven. U kunt ook even langslopen bij de leerkracht van uw kind. Dat kan het best ’s morgens voor schooltijd of ’s middags na schooltijd. U kunt de leerkracht van uw kind ook een email sturen. Ook via Schoudercom is het mogelijk om de leerkracht van uw kind een bericht te sturen. U ontvangt de inloggegevens bij inschrijving van uw kind.

Hoe vraag ik extra verlof aan?

Extra verlof vraagt u schriftelijk aan. U moet hiervoor een formulier invullen. Het formulier is af te halen bij de directeur van de school. Meer informatie over de regels voor het aanvragen van extra verlof vindt u hier op de website van Pijnacker-Nootdorp.

Wanneer zijn de schoolvakanties en studiedagen?

Alle schoolvakanties en studiedagen staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Wanneer zijn de ouder-kind gesprekken?

De data van de ouder-kind gesprekken staan in onze jaarplanning. Die vindt u hier.

Hoe kan ik mij aanmelden voor Schoudercom?

U ontvangt een uitnodiging per email wanneer uw kind start op Schatkaart. 

Hoe kan ik een afspraak maken met Schoolmaatschappelijk Werk?

Onze schoolmaatschappelijk werkster is Jennifer Hilgerson. U kunt via onze intern begeleider Nellie van Wingaarden contact opnemen om een afspraak te maken.

Hoe kan ik een afspraak maken met de leerkracht of de intern begeleider?

Onze intern begeleider is Nellie van Wingaarden. Voor een afspraak kunt u bellen met school of een afspraak maken via Schoudercom.