Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen. En die is prachtig!

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen op hun eigen niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig uitleg nodig hebben extra uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau. Wanneer na uitleg van de leraar de klas zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen extra aandacht en hulp bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze om zelf hun werk in te delen.

lessen-basisschool-de-fontein
toetsen-en-rapport

Toetsing en rapport

Voor het volgen van de vorderingen en ontwikkelingen van de leerlingen maken we onder andere gebruik van Citotoetsen, methodegebonden toetsen en observaties. Hierdoor hebben en houden wij goed zicht op de ontwikkeling van onze leerlingen en kunnen we eventuele achterstanden of grote voorsprongen tijdig signaleren.

Twee keer per jaar ontvangen de leerlingen een rapport met hun resultaten. In groep 8 maken we uiteindelijk samen met u en uw kind de keuze voor de juiste school in het voortgezet onderwijs. Voor het schooladvies kijken we naar de leerprestaties en de ontwikkeling van uw kind tijdens de gehele basisschoolcarrière, inclusief de uitslag van de Centrale Eindtoets. Hierbij wordt tevens gekeken naar het karakter van uw kind.

toetsen-en-rapport
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

Groepsdoorbrekend lespakket

Wij zijn ervan overtuigd dat kinderen net zoveel van elkaar leren als van ons. Daarom bieden wij hiervoor extra mogelijkheden door kinderen uit verschillende leerjaren samen aan vakken te laten werken. 's Ochtends krijgen de leerlingen in hun eigen klas les in de primaire vakken zoals taal, rekenen en lezen. 's Middags volgen ze vakken als wereldoriëntatie, Engels en creatieve vakken met kinderen uit andere leerjaren. Door meerdere leerkrachten per groep kunnen we de kinderen hierbij intensieve begeleiding bieden.

Talentontwikkeling

Daarnaast bieden we de leerlingen een keuzepakket met een eigentijds lesaanbod voor talentontwikkeling. Op deze verlengde schooldag (tot 15:15 uur in plaats van 14:15 uur) kunnen de leerlingen zich ontwikkelen in hun interessegebieden. Wij breiden ons aanbod constant uit en streven naar mogelijkheden binnen onder andere kunst & cultuur, wetenschap & technologie en sport. Verder maken we hierbij gebruik van de talenten en expertises van onze leerkrachten.

Lestijden

Vijf gelijke dagen model

Wij werken met het 'vijf gelijke dagen model'. Dit betekent dat de vijf schooldagen dezelfde lengte hebben. In alle groepen hanteren we gelijke schooltijden waarbij de kinderen tussen de middag lunchen met de leerkracht(en).

Tussen 8:20-8:30 uur bent u tijdens de inloop van harte welkom bij ons op school om samen met uw kind een kijkje te nemen naar zijn werk in de klas.

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag: 8:30 - 14:15 uur.

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.