Lesprogramma

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. Daarom zetten wij ons dagelijks met veel energie en plezier in om uit ieder kind het maximale te halen, op zijn eigen niveau. Samen bereiden we uw kind voor op de wereld van morgen. En die is prachtig!

Lesopbouw

Voor elk vak werken de leerlingen op een passend niveau aan het behalen van de lesdoelen. Zo geven wij de kinderen die weinig uitleg nodig hebben extra uitdaging door middel van extra werk op een hoger niveau. Wanneer na uitleg van de leraar de klas zelfstandig aan het werk gaat, krijgt een klein groepje kinderen extra aandacht en hulp bij het maken van de opdrachten. In de lessen worden kinderen gestimuleerd om zelfstandig te werken en om te gaan met uitgestelde aandacht. Ook leren ze om zelf hun werk in te delen.

Op deze pagina leest u meer over onze lesopbouw.

lessen-basisschool-de-fontein
toetsen-en-rapport

Toetsing en rapport

We volgen de prestaties van onze leerlingen dagelijks, zodat we iedereen de juiste begeleiding kunnen bieden. Voor toetsing maken we naast formatieve toetsen en de rapportages van de onderwijsapps gebruik van de halfjaarlijkse toetsen van Cito.

Twee keer per jaar krijgt uw kind een rapport mee naar huis. In het rapport informeren we u over de ontwikkeling van het kind. In het rapport staat, naast informatie over de cognitieve ontwikkeling, ook informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind. Uw kind krijgt in februari en juli een rapport mee naar huis. Daarnaast organiseren we in ieder geval drie keer per jaar ouder-kindgesprekken. Dan praten leerkracht, ouders en kinderen met elkaar over wat de kinderen de komende periode gaan leren en wat daarvoor nodig is. Zo kan de school intensief samenwerken met ouders en worden de kinderen mede-eigenaar van hun eigen leerproces.

Op deze pagina leest u meer over onze toetsing en rapportering.

toetsen-en-rapport
Meer weten?
In onze schoolgids vindt u meer informatie over deze onderwerpen!

Dagindeling

In de ochtenden bieden we op Schatkaart lessen aan binnen ons primair pakket: de kernvakken lezen, taal/spelling en rekenen.
In de middagen gaan we verder met ons secundair pakket, waarin we in projectvorm werken aan de leerlijnen kunst en cultuur, wetenschap en technologie, wereldoriëntatie en persoons- vorming en burgerschap. We werken in de middagen groepsdoorbrekend waarbij kinderen in groepjes van gemengde samenstelling met en van elkaar leren. 

Lestijden

Vijf gelijke dagen model

Wij werken met het 'vijf gelijke dagen model'. Dit betekent dat de vijf schooldagen dezelfde lengte hebben. In alle groepen hanteren we gelijke schooltijden waarbij de kinderen tussen de middag lunchen met de leerkracht(en).

Tussen 8:20-8:30 uur bent u tijdens de inloop van harte welkom bij ons op school om samen met uw kind een kijkje te nemen naar zijn werk in de klas.

Groep 1 t/m 8

maandag t/m vrijdag: 8:30 - 14:15 uur.

Het vakantierooster vindt u in ons jaaroverzicht.