Vakken

Op onze school is er in de ochtenden vooral leerdoelgerichte aandacht voor de kernvakken als leren lezen, rekenen en taal. In de middagen werken we toekomstgericht en thematisch aan leuke, leerzame activiteiten en projecten waarbij vooral 21ste eeuwse vaardigheden geoefend worden. Daarbij kunt u denken aan het stimuleren van kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

In groep 1 en 2 krijgt uw kind nog geen vaste vakken. Onze kleuters leren spelenderwijs de wereld om zich heen ontdekken en onderzoeken. We spelen daarop in door thematisch te werken. Alle activiteiten hebben met elkaar te maken en de kinderen kunnen verbanden leggen. Dit doen we aan de hand van leerlijnen gekoppeld aan de ontwikkelgebieden. Op deze wijze leggen we alvast de basis voor latere vakken en laten we de kleuters alvast wennen aan het schoolritme en onze lesaanpak. Ook starten we vanaf groep 1 op een speelse manier met Engels.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast vindt.