Vakken

Op onze school is er in de ochtenden vooral aandacht voor de kernvakken als leren lezen, rekenen en taal. In de middagen werken we meer groepsdoorbrekend aan leuke, leerzame activiteiten en projecten waarbij vooral 21ste eeuws vaardigheden geoefend worden. Daarbij kunt u denken aan het stimuleren van kritisch denken, probleemoplossend vermogen en creativiteit. Zo ontwikkelen onze leerlingen zich op veel verschillende, belangrijke gebieden. 

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

Met een vast dagritme geven we onze jongste leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid. De leerkracht observeert de kinderen en helpt hen tijdens het werken en spelen. Zo weet zij wat de kinderen al kunnen en weten. Op basis daarvan bepaalt zij steeds opnieuw het lesaanbod voor de volgende periode. Daarbij is veel aandacht voor taal, rekenen, sociale vaardigheden en de motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast vindt. Daarnaast is er veel ruimte voor talentontwikkeling.

Vak
Groep Methode
Lezen
Groep 3 Veilig Leren Lezen
Groep 4-8 Estafette
Taal
Groep 3 Veilig Leren Lezen
Groep 4-8 Taal in beeld
Schrijven
Groep 3-8 Pennenstreken
Rekenen
Groep 3-8 Pluspunt
Wereldoriëntatie
Groep 3-4 Werken aan de hand van thema's
Groep 5-8 Eigen methode gebaseerd op concept Topondernemers
Levensbeschouwing
Groep 1-8 Methode Trefwoord
Engels
Groep 1-8 Groove me
Expressievakken
Groep 1-8 Thema's rond verschillende kunstdisciplines (van toneel tot architectuur)
Afgesloten met een schoolbrede presentatie op het open podium
Bewegingsonderwijs
Groep 3-8 Twee keer per week gymles
Huiswerk
Groep 4-8 Opbouwend van één keer in de week in groep 4 tot vier keer in de week in groep 8
* In de groepen 3 t/m 8 wordt de computer, de tablet, maar ook de smartphone ondersteunend ingezet bij lezen, taal en rekenen of bij het maken van presentaties. Kinderen kunnen voor de lessen gebruik maken van de wifi van school. Daarnaast is er aandacht voor mediawijsheid. Kinderen leren veilig omgaan met social media en informatie van het internet in het algemeen.

Lesaanbod

We wisselen de lessen voor taal en rekenen af met ontdekkend en spelenderwijs leren. Zo zorgen we voor een uitdagend en dynamisch lesaanbod, voor ieder leerjaar. 

Kleutergroepen

Met een vast dagritme geven we onze jongste leerlingen structuur, veiligheid en zekerheid. De leerkracht observeert de kinderen en helpt hen tijdens het werken en spelen. Zo weet zij wat de kinderen al kunnen en weten. Op basis daarvan bepaalt zij steeds opnieuw het lesaanbod voor de volgende periode. Daarbij is veel aandacht voor taal, rekenen, sociale vaardigheden en de motorische en creatieve ontwikkeling van uw kind.

Vakken vanaf groep 3

In groep 3 tot en met 8 krijgen alle kinderen een vast vakkenpakket aangeboden, dat u in de tabel hiernaast vindt. Daarnaast is er veel ruimte voor talentontwikkeling.