Samenwerking met ouders

Op Schatkaart kennen wij iedereen, ook u als ouders en de verzorgers van onze leerlingen. En we willen u graag kennen, want samen bereik je meer.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Klusouders
In school zijn altijd klusjes te doen. Van kleine reparaties tot het (helpen) bouwen van een decor voor de groep 8 musical. Bent u handig en wilt u ons af en toe helpen? Meldt u dan aan op school.

Schoonmaken
Een schoonmaakbedrijf maakt dagelijks onze school schoon. Speelgoed, leer- en hulpmiddelen maken zij echter niet schoon. Daarom vragen wij daarvoor twee keer per jaar uw hulp.

Losse klussen
Het is altijd mogelijk om u aan te melden voor incidentele activiteiten. Denk daarbij aan het begeleiden van excursies, het begeleiden van speciale activiteiten in de groep of helpen bij de musical.
Ouderraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, flensfolklorefeest of zomerfeest/schoolreis. De Ouderraad komt hiervoor met regelmaat samen om nieuwe plannen uit te werken, zelfs in samenwerking met de wijk.

Hoe kunt u helpen?

In de schema's vindt u verschillende mogelijkheden om op school te helpen. Via Parro vraagt de leerkracht ook regelmatig om hulp. U kunt natuurlijk ook altijd aan de leerkracht van uw kind vragen of u hem of haar nog ergens bij kan helpen.

Praktische hulp

Er zijn verschillende manieren om als ouder praktisch mee te helpen op Schatkaart. Ook wanneer u niet structureel tijd heeft maar het wel leuk vindt om af en toe te helpen en op die manier betrokken te blijven bij de school van uw kind, zijn er verschillende mogelijkheden.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Klusouders
In school zijn altijd klusjes te doen. Van kleine reparaties tot het (helpen) bouwen van een decor voor de groep 8 musical. Bent u handig en wilt u ons af en toe helpen? Meldt u dan aan op school.

Schoonmaken
Een schoonmaakbedrijf maakt dagelijks onze school schoon. Speelgoed, leer- en hulpmiddelen maken zij echter niet schoon. Daarom vragen wij daarvoor twee keer per jaar uw hulp.

Losse klussen
Het is altijd mogelijk om u aan te melden voor incidentele activiteiten. Denk daarbij aan het begeleiden van excursies, het begeleiden van speciale activiteiten in de groep of helpen bij de musical.
Ouderraad (OR)
De ouderraad organiseert samen met het schoolteam extra activiteiten op school. Denk aan het sinterklaasfeest, flensfolklorefeest of zomerfeest/schoolreis. De Ouderraad komt hiervoor met regelmaat samen om nieuwe plannen uit te werken, zelfs in samenwerking met de wijk.

Meepraten/meedenken

Liever op een andere manier bijdragen? Er zijn verschillende mogelijkheden om mee te praten en denken! Het schema hiernaast licht deze toe.

Sporadisch, als het mij uitkomt Structureel, opbouwend
Bezoek vergaderingen medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met de schooldirectie. Hiervoor wordt een paar keer per schooljaar vergaderd. De vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. De vergaderingen worden aangekondigd in de nieuwsbrief.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. De MR vergadert een paar keer per schooljaar.

Samen verantwoordelijk voor ontwikkeling

Meerdere keren per jaar voeren we op Schatkaart ouder-kind gesprekken. We bespreken waar uw kind de komende tijd aan gaat werken. Daarbij werken we samen: wat kan de juf of meester doen, wat kunnen papa en mama thuis doen en wat doe jezelf?

U bent expert op het gebied van eigenheid van uw kind. Wij zijn expert op het gebied van ontwikkeling. Samen kunnen we uw kind krachtig ondersteunen!

MR

De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee met het bestuur en de directie van de school, geeft adviezen en beslist mee over zaken die de school aangaan. Hierbij kunt u denken aan wijzigingen in de organisatie van de school, het anti-pestbeleid, het aanstellings- en ontslagbeleid en overige zaken die te maken hebben met het onderwijs en de tussen- en naschoolse opvang van de kinderen. De ouders in de MR vertegenwoordigen de ouders van de leerlingen. Daarom horen wij zo graag wat er bij u leeft! De MR vergadert één keer per twee maanden. Deze vergaderingen zijn deels openbaar, dus ook alle ouders zijn welkom. De verslagen van de MR vergadering zijn op te vragen bij directie.

OR

De Ouderraad (OR) bestaat uit een groep enthousiaste ouders van leerlingen van Schatkaart. Zij ondersteunen het team van leerkrachten bij het organiseren en uitvoeren van activiteiten gedurende het schooljaar. Denk hierbij onder andere aan het Sinterklaasfeest, avond4daagse, flensfolkorefeest en het zomerfeest/de schoolreis. Daarnaast treden zij als spreekbuis voor ouders naar school toe. Dus blijf niet met uw schoolpleinvragen op het schoolplein staan, maar meld deze ook aan hen zodat zij ze kunnen voorleggen aan het schoolbestuur en de MR.

ouderraad

Leden van de MR

Namens de personeelsgeleding

Marjolein Krak
Kirsten Nijmeijer

Namens de oudergeleding
Leonie van der Hulst
Bart de Bruijn

 

 

Leden van de OR

Cemal Vuran

Gulhan Tuncer

Joukje Sturm

Levina Hoogwerf

Marlous Wessels

Priscilla van Roosmalen

Reineke de BRuijn

Renske Bode

Robijn van der Helm

Saskia Chardet

Serana Mulder

Blijf op de hoogte

We houden u als ouder op verschillende manieren op de hoogte van de ontwikkeling van uw kind en van schoolzaken in het algemeen. Zo is er aan het begin van elk schooljaar een informatieavond. Voor ouders in groep 8 wordt in verband met de schoolkeuze in het najaar een voorlichtingsavond gehouden. 

In februari vinden er ouder-kind gesprekken plaats waarbij we de schoolvorderingen van uw kind bespreken. Ook is er dan in groep 7 en 8 aandacht voor de (naderende) schoolkeuze.

Daarnaast informeren wij u met onze maandelijkse nieuwsbrief via Parro. Via dit digitale platform staan ouders en leerkrachten ook direct met elkaar in conctact en blijft u op de hoogte van alles wat zich afspeelt op school. Verder vindt u foto's en activiteiten op Parro en delen we ook regelmatig leuk nieuws op onze Facebookpagina.