Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft behoefte aan dezelfde dingen. Omdat wij een kleine school zijn kunnen we dit goed signaleren en kunnen we ondersteuning bieden bij het leerproces door ons leerdoelgericht werken. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn ontwikkeling en kan hij extra uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor extra werk op een hoger niveau. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten de klas begeleiding bij het leren lezen of rekenen.

Onze leerkrachten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn mogelijkheden voor begeleiding in kleine groepjes, zodat we op Schatkaart kunnen aanslutien bij de leerbehoefte van kind. Daarnaast hebben we op Schatkaart leerkrachten die een eigen specialisme hebben. U vindt hierover meer informatie op deze pagina.

Interne ondersteuning
Externe ondersteuning

Externe ondersteuning

Schatkaart kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispijlers buiten de schoolmuren. Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.

Daarom komen onze specialisten samen in leernetwerken of actieteams om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren in onderwerp van onder andere begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en bijeenkomsten voor startende leerkrachten. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

U leest meer over onze mogelijkheden voor externe ondersteuning op deze pagina.

Externe ondersteuning
Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en Schatkaart is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Schatkaart is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

Iedere school heeft een schoolondersteuningsprofiel (SOP). In het SOP hebben we als school beschreven hoe de ondersteuning aan leerlingen binnen de school is georganiseerd. Deze ondersteuning wordt geboden in samenwerking met PPO Delflanden en bestaat uit twee delen: de basisondersteuning van de school en de extra ondersteuning die een school biedt voor leerlingen die meer nodig hebben. Wilt u meer informatie over passend onderwijs op onze school of in de regio, lees dan ons SOP of bezoek de website van PPO Delflanden.

Schoolondersteuningsprofiel

"Door betrokkenheid van de leerkrachten en persoonlijke aandacht voor de kinderen zorgt Schatkaart voor een veilige leeromgeving."
Marianne Smits
Kind in groep 5 en groep 8