Ondersteuning voor uw kind

Niet ieder kind leert op dezelfde manier en heeft behoefte aan dezelfde dingen. Dat vinden wij heel normaal en daarom bieden wij onderwijs op maat. Die hulp bij het leren noemen we 'ondersteuning'. 

Interne ondersteuning

Loopt uw kind voor in zijn ontwikkeling en kan hij extra uitdaging gebruiken? Dan zorgen wij voor extra werk op een hoger niveau. Misschien is er juist wat extra aandacht nodig voor bepaalde gebieden die achter blijven? Dan krijgt uw kind in de klas extra hulp, of bieden we buiten de klas begeleiding bij het leren lezen of rekenen.

Onze specialisten helpen ieder kind in zijn of haar ontwikkeling. Er zijn uitgebreide mogelijkheden voor individuele begeleiding, zodat we op Schatkaart onderwijs op maat kunnen bieden aan ieder kind. Daarnaast hebben onze leerkrachten allemaal hun eigen specialisme. U vindt hierover meer informatie op deze pagina.

Interne ondersteuning
Externe ondersteuning

Externe ondersteuning

Schatkaart kan naast zijn interne experts rekenen op een paar stevige kennispeilers buiten de schoolmuren. Ons schoolbestuur Octant heeft voortdurend aandacht voor het verbeteren van de kwaliteit van leraren, zodat zij onze leerlingen de ondersteuning kunnen bieden die zij nodig hebben.

Daarom komen onze specialisten samen in platforms om van en met elkaar meer te leren over hun specialisme. Deze platforms variëren in onderwerp van onder andere begaafdenonderwijs, tot gedragsspecialisten en specialisten in taal. Ook onze leraren gaan dus nog regelmatig naar school!

U leest meer over onze mogelijkheden voor externe ondersteuning op deze pagina.

Externe ondersteuning

Stichting Passend Primair Onderwijs Delflanden

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Dit is wettelijk vastgelegd en Schatkaart is hiervan groot voorstander. Om dit te bereiken kent onze regio het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Schatkaart is hier samen met tachtig andere scholen voor basisonderwijs onderdeel van. Samen kunnen we voor ieder kind een passende onderwijsplek aanbieden!

"Door betrokkenheid van de leerkrachten en persoonlijke aandacht voor de kinderen zorgt Schatkaart voor een veilige leeromgeving."
Marianne Smits
Kind in groep 5 en groep 8