Duurzaam samen

Met onze Schatkaartformule WIJ = Ik + Jij hebben we oog voor onze omgeving. De WIJ krijgt vorm omdat we in onze schoolcultuur als team het voorbeeld geven van respect en verbinding. Dit doen we met onze Schatkaartwaarden en Kanjerlessen waardoor een prettige en sfeervolle leer- en oefenomgeving ontstaat. Het kind is daarin niet alleen. Samen met zijn ouders/verzorgers en de wijk waarin het kind woont, verbinden we de Ik en de Jij tot de WIJ. Wij werken samen met SkippyPepijn, andere scholen in de wijk en wijkorganisaties, zodat wij tijdens en na schooltijd van elkaar leren, maar vooral elkaar zien en erkennen. Wij geloven in een duurzame basis.