Zelfbewustzijn

Persoonsontwikkeling met onze Schatkaartformule WIJ = Ik+Jij
Op Schatkaart vinden we 'menszijn' het belangrijkste, ons menselijke kapitaal. Daarom doen we er alles aan om de persoonlijke ontwikkeling van teamleden en kinderen te begeleiden en te stimuleren. Niet alleen het leren van kennis krijgt een grote rol, maar vooral ook je menselijke vaardigheden. Hierbij gaan we uit van onze Schatkaartwaarden, deze passen ook volledig bij onze formule Wij = Ik + Jij; van afhankelijke ik, naar onafhankelijke jij, naar wederzijdse afhankelijke wij. 

Persoonlijke vaardigheden
Om die menselijke vaardigheden nog beter te kunnen bereiken, sluiten we op Schatkaart niet alleen aan bij de doelen van de leerstof, maar ook hebben we oog voor de begeleiding van de persoonsontwikkeling en het leerproces met onze coachgesprekken. Door samen met kinderen doelen te stellen, daar tijdens het leerproces gerichte feedback op te geven en samen te evalueren krijgen zij zicht op welke manier zij het beste ontwikkelen. Ze worden steeds meer bewust van hun eigen leren. 

Aanbod van kennis
Op Schatkaart geven we ons onderwijs vorm vanuit LeerdoelGerichtOnderwijs. Het zijn de leerdoelen die op dat moment relevant zijn voor de ontwikkeling van een kind. We maken gebruik van onderdelen uit de lesmethodes en digitale middelen bij de kernvakken rekenen, taal en spelling om steeds te kunnen aansluiten bij wat een kind op dat moment nodig heeft om optimaal te kunnen leren.

De leerkracht geeft een interactieve instructie op 3 niveaus passend bij hun ontwikkelingsfase. Daarna verwerken de kinderen de leerstof schriftelijk of op een tablet. De apps geven de leerkracht terugkoppeling met betrekking op het leerdoel waaraan de leerling werkt en speelt daarop in. De onderwijslestijd wordt zo steeds efficiënt ingericht.