Zelfbewustzijn

Eigenaarschap van leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen leren. Op Schatkaart sluiten we hier zo veel mogelijk bij aan. Dat geldt niet alleen voor leerstof, maar ook voor de begeleiding van het leerproces. Door samen met kinderen doelen te stellen, daar tijdens het leerproces gerichte feedback op te geven en samen te evalueren krijgen zij zicht op welke manier zij het beste leren. Ze worden steeds meer eigenaar van hun eigen leren.

Meer gepersonaliseerd leren 

Op Schatkaart geven we ons onderwijs vorm vanuit de leerdoelen die op dat moment relevant zijn voor de ontwikkeling van een kind. Dat organiseren we binnen gecombineerde groepen. We delen kinderen binnen hun groep in in het instructiegroepje dat past bij hun behoeften. We maken gebruik van moderne digitale middelen bij de kernvakken rekenen, taal en spelling om steeds gedifferentieerd te kunnen aansluiten bij wat een kind op dat moment nodig heeft om optimaal te kunnen leren. Het onderwijs wordt steeds beter afgestemd op ieders persoonlijke leerlijn.